Prosimy o kierowanie korespondencji e-mailowej tylko na jeden z adresów

Godziny pracy biura:

7.00 – 15.00  (pon.-pt.)

Działy sprzedaży

Tomasz Karwowski

Tomasz Karwowski

Składanie zamówień i zapytania dotyczcące produkowanych przez nas indywidualnych węży i profilii oraz węży technicznych.

tel. 48 692 220 650
e-mail: biuro@wezepvc.pl

Karolina Dobrzyńska

Karolina Dobrzyńska

Składanie zamówień i zapytania dotyczcące produkowanych przez nas indywidualnych węży i profilii oraz węży technicznych.

tel. 48 608 096 888
e-mail: zamowienia@wezepvc.pl

Alicja Sakowicz-Soldatke

Alicja Sakowicz-Soldatke

Zamówienia na produkty do Sadownictwa i Szkółkarstwa

tel. +48 604 276 940 lub 664 702 802
e-mail: rosa@wezepvc.pl

Sklep internetowy

e-mail: sklep@wezepvc.pl

tel. +48 604 276 940

Administracja i księgowość

e-mail: wezepvc@wezepvc.pl

tel. 22 783 62 62

Alicja Sakowicz-Soldatke

Alicja Sakowicz-Soldatke

Właściciel

tel.+48 664 702 802
e-mail: wezepvc@wezepvc.pl